Publicerad Lämna en kommentar

Spanien populärast för svenskar

För svenskar är och förblir Spanien det mest populära semesterlandet och hit gör svenskarna fler än två miljoner semesterresor varje år. Klimatet och kostnadsnivån har traditionellt varit de största dragplåstren men många kommer också av andra orsaker.

Arvet från de olika kulturerna i Spaniens historia gör landet till ett av världens mest intressanta resmål. De otaliga historiska händelse, som har utspelats i Spanien genom århundrandena, har gett landet inte mindre än 10 000 officiellt erkända turistmonument och över 300 internationellt erkända historiska och kulturella platser.

Hälften av alla turister kommer till Spanien på sommaren. Juli och augusti är de mest populära månaderna medan verksamheten faller betydligt under vintermånaderna och ligger praktiskt taget nere under bottenmånaden februari. Man har försökt utveckla en vinterssportturism men konkurrensen från Frankrike, Schweiz och Österrike, där tillgången på snö är säkrare, är alltför hård.

Under sommaren 2016 uppskattades att cirka en miljon turister samtidigt befann sig utmed Costa del Sol. Detta ska jämföras med 1980-talet då det som mest kom över tre miljoner personer till Costa del Sol via flygplatsen i Málaga. 1995 anlände 6 230 000 resenärer till denna flygplats och 2005 kom 12,6 miljoner. Flygplatsen började nu bli för liten och på två år byggdes den nya terminalen, T3, som invigdes den 15 mars 2010. Den ska kunna ta emot 30 miljoner resenärer per år. Tack vare denna nya terminal kunde man ta emot 16 600 000 passagerare under 2016.

Publicerad Lämna en kommentar

Hur styrs Spanien – det politiska systemet

I april är det nyval i Spanien, men hur är landets politiska system egentligen uppbyggt?

I enlighet med 1978 års konstitution är det spanska parlamentet (Las Cortes) sammansatt av två kamrar. Parlamentet består dels av kongressen (Congreso de Diputados) med 350 direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år, dels av senaten (Senado de España) med 304 medlemmar där 256 representanter kommer från de olika länen, regionerna och öarna. De övriga 48 utses av varje autonom region, som får sända en senator per region samt ytterligare en per miljon invånare i området. Dessa 48 senatorer utses inte vid allmänna val utan av respektive regionala parlament. Efter varje parlamentsval föreslår kungen en premiärministerkandidat. Parlamentet godkänner sedan utnämningen och därefter utser premiärministern sin regering.

Landet är indelat i 17 självständiga ”län” med varierande grad av självbestämmande. Dessa kallas för autonoma regioner (regiones autónomas) och varje region har sitt eget parlament och sin egen regering.

Under de 17 autonoma regionerna finns provinserna. De är 50 till antalet och definieras enligt den spanska författningen från 1978 men har sitt ursprung i en uppdelning av landet från 1833. De flesta provinser är namngivna efter dess största stad.

Som sista del av det politiska systemet i Spanien finner vi under provinserna olika självständiga kommuner (municipios). I totalt 50 provinser i hela landet finns över 8 000 kommuner. Ledamöterna i kommunalfullmäktige väljs vart fjärde år. Kommunalfullmäktige utser en borgmästare (alcalde), vice borgmästare (tenientes de alcalde) och andra funktionärer inom olika ansvarsområden.

Publicerad 1 kommentar

Vill du bli riktigt gammal ska du bo i Spanien!

Här ökar medellivslängden mest i världen. En ny forskningsrapport med 35 länder publicerad i The Lancet visar att den förväntade medellivslängden väntas öka kraftigt i välbärgade länder till år 2040. Forskningen visar att Spanien inom några år kommer att passera Japan som det land där invånarna lever längst. Enligt studien kommer genomsnittsåldern i Spanien att öka från idag 82,9 år till 85,8 år under 2040. Detta skall jämföras med Japan som tar andraplatsen med en slutålder i snitt på 85,7. Mer information och detaljer om undersökningen kan du läsa på thelancet.com.

Men i Sverige blir ökningen inte så stor trots att medellivslängden är relativt hög. En gång i tiden låg svenskarna i toppen på listan över medellivslängden. Den positionen har vi nu tappat och osunda matvanor är en mycket stor faktor enligt experterna. Sverige har fri sjukvård och många är icke-rökare, exempelvis, men det finns också faktorer som verkar i motsatt riktning, som förekomsten av fetma och högt blodtryck. Nästan varannan svensk är i dag överviktig och enligt vissa experter inom området äter svenskarna sämst bland de nordiska länderna.