Publicerad Lämna en kommentar

Dags att deklarera för dig som är resident i Spanien

Det är tjugonde året som Global Accounting hjälper svenskar att deklarera sina inkomster i Spanien.

Du som är resident i Spanien ska för inkomståret 2018 deklarera alla dina inkomster som du haft i hela världen. Den spanska deklarationen lämnas in under perioden maj-juni 2019. Som inkomst av tjänst tar du upp t ex pensioner, löner, styrelsearvoden. Under inkomst av kapital tar du upp ränteinkomster, utdelningar, aktieförsäljningar (såväl med vinst som med förlust), uthyrningsinkomster samt beräknad fiktiv inkomst från fritidsbostad samt vinst eller förlust vid avyttring av bostad. Som avdrag mot inkomster får du göra avdrag för vissa kostnader. Dessa avdrag avser främst kostnader för hemmavarande barn, hemmavarande pensionerade föräldrar, familjemedlems handikapp, räntor och amorteringar på bostad under vissa förutsättningar, erlagd hyra även det under vissa förutsättningar. Makar får fritt avgöra om de vill sär- eller sambeskattas.

Om du får restskatt ska antingen 100 % av restskatten vara betald senast den 30 juni eller 60 % senast den 30 juni och resterande 40 % senast den 7 november. Du får själv avgöra vilken av dessa två betalningar du vill välja. För dig som uppburit svensk pension som har SINK-beskattats kan Global se till att du får tillbaka delar av SINK-skatten från Sverige. Du som vill ha hjälp från Global Accounting kan maila allt underlag eller komma upp till kontoret på Ricardo Soriano 22, våning 5 i Marbella. Revisor Bo Wennertorp, Tel +34 952 82 82 52, revisorn@globalaccounting.es

Publicerad Lämna en kommentar

Arvsskatten avskaffas i Andalusien

Den 9 april i år antog Junta de Andalucía och den nya regionalregeringen en ny lag som tog bort arvsskatten helt och hållet i Andalusien. Sedan några år tillbaka har den reducerats kraftigt och det skattefria beloppet var 1 miljon euro per ägare av en fastighet. Det har inneburit att merparten av fastighetsägarnas arvtagare inte har behövt betala någon arvsskatt. Nu utvidgas det alltså till att ingen behöver betala arvsskatt över huvud taget oavsett fastighetens värde. En stor anledning till beslutat är att regionregeringen har tröttnat på att se välbärgade andalusier skaffa sig residens i till exempel Madrid där arvsskatten inte finns.

Publicerad Lämna en kommentar

Tjurfäktningsarenan i Marbella omvandlas till Marbella Arena

Den gamla tjurfäktningsarenan i Marbella har inte använts sedan 2010 och kommer i juni i år att öppna i en helt ny skepnad. Det blir en skådeplats för underhållning med musik, dans och sport. Det är företaget Grupo Teatro Goya som ansvarar för förändringen av Plaza de Toros.  Investeringen kommer att ligga på totalt 30 miljoner euro. Företaget Sunset Events ansvarar för programmet i sommar som börjar i mitten av juni. Det kommer att bli plats för 5.400 sittande gäster på arenan.

Några av dem som kommer att uppträda under sommaren är Diego ‘El Cigala’ och Navajita Plateá den 6 augusti. Noche de Pop Español med två gamla kända 80-talsband som Los Secretos och La Unión uppträder 9 augusti. Därefter följer kubanen Pablo Milanés, 11 augusti, och flamencodansaren Farruco och Familia den 15 augusti. 

Publicerad Lämna en kommentar

Äntligen får MERCACENTRO en upprustning!

Mitt i Fuengirola ligger den spanska saluhallen Mercacentro. Den invigdes 1985 och är en inomhusmarknad med bland annat en klassisk saluhall på övervåningen och diverse affärer på bottenplanet. Totalt finns nästan 100 stånd i byggnaden men endast knappt en tredjedel är öppna i dagsläget. Byggnaden är i verkligt behov av en upprustning och nu har det äntligen hänt saker.

Fuengirola kommun har nu bestämt att arbeta fram ett förslag för modernisering av byggnaden. Borgmästaren, Ana Mula, har haft möte med köpmännen och har bestämt med dom att ha en tävling om att framlägga olika idéer om hur utformningen ska se ut för renoveringen.

Så snart hyresgästerna i Mercacentro har sagt vad dom tycker så tar arkitekter över som kommer att utforma ett ental slutliga förslag som kommunen tar ställning till.

Publicerad Lämna en kommentar

Hur många skandinaver har skrivit in sig i kommunens register?

Vi pratar ofta om hur många svenskar bor på Costa del Sol. Vad menar vi då med bor? Menar vi tillfälligt eller permanent boende? Vad vi vet är att det finns över 30 000 svenskar som har köpt bostad på Costa del Sol. Under en tidsperiod på cirka 40 år. Men hur många svenskar har fast uppehälle enligt skattereglerna vilket innebär att du bor mer än halva året, dvs. 183 dagar, på Costa del Sol. De är säkert att många bor mer än halva året på Costa del Sol men är fortfarande mantalsskrivna och fast bosatt i Sverige. För att ta reda på hur många svenska som har skrivit sig på Costa del Sol så tittar vi på kommunernas inskrivningsböcker där alla som är fast bosatta skall finnas bokförda. Spanjorer och utlänningar bosatta på Costa del Sol.

Padrón eller empadronamiento

Varje spansk kommun sköter mantalsskrivningen av sina kommuninvånare. Alla personer (oavsett medborgarskap) som bor i Spanien är skyldiga att mantalsskriva sig i den kommun där man har sin stadigvarande bosättning. Detta kallas för Padrón de Habitantes del Ayuntamiento och är en inskrivning i kommun. Det antal personer som är mantalsskrivna i en kommun utgör kommunens invånarantal. Det är viktigt att mantalsskriva sig i den kommun där man bor, eftersom kommunens invånarantal är avgörande för finansieringen av de tjänster som kommunen kan erbjuda. En kommun med lågt invånarantal får ett lägre anslag av statliga medel, medan en kommun med högt invånarantal får ett högre anslag av statliga medel. Röstlängder tas fram med utgångspunkt i uppgifterna i mantalsskrivningen och som EU-medborgare får man rösta i val till kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet på den ort där man är mantalsskriven. Man kan även få rabatter på evenemang i kommunen, busskort mm. Registreringen är gratis.    

Den fast bosatta nordiska befolkning på Costa del Sol

I provinsen Malaga finns det totalt 18.892 personer från Sverige, Norge, Danmark och Finland registrerade på de olika kommunkontoren. Av dessa var 5.877 svenskar, 2.478 norrmän, 4.040 danskar och den största gruppen 6.497 var finländare. Detta visar tydligt att finska medborgare har en större benägenhet att registrera sig (empadronamiento) än svenskar även om vi alla vet att det faktiskt bor fler svenskar än finländare på Costa del Sol. Betydligt fler till och med! Det är anmärkningsvärt att det är så få norrmän som finns registrerade. Som en ytterligare jämförelse så finns den 47.193 engelsmän registrerade på Costa del Sol.

Hur ser det ut i hela Spanien?

Om vi tittar på den nordiska befolkningen i hela Spanien så ser vi följande:
19.085 svenskar är skrivna i Spanien, tvåa är Norge med 12.271, trea kommer Finland med 11.180 och sist Danmark med 11.180. 249.015 engelsmän är mantalsskrivna i Spanien. Det andra populära området för bostadsköp är Costa Blanca. Här finner vi att norrmännen har ett starkt fäste. Man ligger här etta med 5.649 bofasta och långt före Sverige som bara har 3.657 fastboende svenskar på den kusten från Denia i norr till La Manga i söder. Det finns på Costa Blanca mellan Denia i norr och La Manga i söder också 69.289 mantalsskrivna engelsmän utmed den sträckan.