Publicerad den 1 kommentar

Får jag köra min svenskregistrerade bil i Spanien?

Om du inte är resident gäller följande: När du som turist kör din bil genom tullen i Spanien, och tulltjänstemannen mot förmodan stoppar dig, behöver du bara visa ditt giltiga svenska körkort, bilregistreringspapperen och en giltig trafikförsäkring. Man kan köra sin svenskregistrerade bil i Spanien under sex månader varje kalenderår. Man kan ta med sig sin svenskregistrerade bil till Spanien och ha den här för all framtid om man inte kör den mer än sex månader i följd varje kalenderår och inte har residencia i Spanien. Bilen är då fortsatt försäkrad i Sverige.

Det innebär i praktiken att man kan komma in i Spanien i till exempel oktober ett år och stanna till mars året därpå, då man återvänder med bilen till Sverige eller ställer in den i sitt garage i Spanien och tar den ur trafik. Under tiden som bilen står i garaget i Spanien, måste du se till att skatt och försäkring betalas i Sverige. Det går inte att försäkra en svenskregistrerad bil i Spanien. Om bilen befinner sig hela året i Spanien får den till slut körförbud på grund av utebliven besiktning men detta körförbud gäller endast i bilens hemland Sverige. Jag rekommenderar dig att göra en frivillig besiktning i Spanien för att vara säker på att bilen är i körbart och godkänt skick.

Är du fast boende, det vill säga resident, så är det följande bestämmelser som gäller: Det går inte att under några omständigheter köra sin svenskregistrerade bil i Spanien om man har residencia eller vistas mer än 183 dagar per år i landet. Så snart man har erhållit residencia får man inte framföra sin svenska bil ens en meter. Då måste man ta hem den till Sverige eller sälja den till någon svensk bilfirma i Spanien, alternativt till någon bekant som fortfarande inte har residencia. Det kan bli böter om en resident kör en utlandsskyltad bil i Spanien.

Publicerad den

Andalusien – lite arabiskt och mycket spanskt!

Andalusien

Andalusien är den näst största regionen till yta i hela Spanien men har den största folkmängden av alla de 17 autonoma regionerna. Det bor 8 440 300 personer i Andalusien och regionen har i storlek 17,2 % av Spaniens yta. Det finns åtta provinser i regionen. Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga samt Sevilla som också är huvudstad i regionen.

Språket och dialekten i Andalusien

Andalusisk spanska är på grund av utflyttningen från regionen en av de vanligaste formerna av spanska i Spanien. Språket utgörs av ett flertal dialekter som har vissa beröringspunkter. Till dessa hör ett inte obetydligt inslag av arabiska såväl som fonetiska skillnader jämfört med standardiserad spanska. Spanskan som talas i Latinamerika kommer till stor del från den andalusiska dialekten av spanska, tack vare Sevillas viktiga del som mellanled till Spaniens amerikanska territorium under 1500- och 1600-talen.

Tjurfäktningens vagga

Medan några härleder traditionen med tjurfäktning till Romarriket har dagens tjurfäktning på den iberiska halvön och i resterna av det gamla Spanska imperiet sina rötter i ett andalusiskt 1400-tal. Andalusien är alltjämt fortfarande ett tjurfäktningens centrum. 227 ”fincas de ganado” där de unga tjurarna avlas fram och lärs upp täcker 146 917 hektar och år 2000 hade 100-talet tjurfäktningsarenor dryga tusentalet föreställningar. Den äldsta arena som fortfarande används i Spanien är den klassiska Plaza de Toros i Ronda som är byggd 1784.

Andalusiens historia – Romarna gör entré 206

Rom invaderar den iberiska halvön och år 206 så faller kartagernas sista fäste i Cádiz. Största delarna av landet, framför allt de södra och östra delarna, införlivas med romarriket och får namnet “Hispania Romana” (det romerska Spanien). Romarna blir nu Medelhavets obestridliga herrar men det skulle ta ytterligare två århundranden innan hela landet var erövrat.  Det var första gången som landet var politiskt och kulturellt enat och under dessa sex århundraden förändrades landet radikalt. Romarna förde med sig sitt latinska språk som idag är grunden till alla språkgrupper, utom baskiskan, som idag talas i Spanien. Rättssystemet, arkitekturen och byggnadskonsten är andra arv som härrör från denna tid och som i många fall ännu används.

Morernas herravälde år 711 – 1492

Morernas Spanienvistelse skulle komma att vara i nästan åttahundra år. Hur gick det då till? Året var 711 och en f.d. slav, en berber vid namn Tariq ibn Ziyad gick med en armé på 7.000 man över sundet vid Jabal Tariq (senare ändrat av kristna tungor till Gibraltar) och efter sju års fälttåg härskade araberna i det som idag är Spanien och Portugal. Araberna skulle dock aldrig lyckas med att erövra hela Spanien. De fattiga folken i bergstrakterna i norr fick vara i fred och det var därifrån som motattacken senare skulle sättas in. Morerna kallade sitt nya land för Al-Andalus. Från allra första början blev det moriska Spanien täckt med myter och legender, lite grann som en saga ur “Tusen och en natt”.  Det moriska väldet, länge med centrum i Kalifatet i Córdoba, utgjorde en kulturell storhetstid. Otaliga minnesmärken vittnar om det, framför allt det praktfulla borgområdet Alhambra i Granada och moskén i Córdoba, som är den största och mest praktfulla moskén i världen tillsammans med den i Mecka. Córdoba byggdes ut och hade till slut 500 000 invånare, 500 moskéer, 300 allmänna bad och 75 bibliotek. Det blev en av Europas vackraste huvudstäder. Konst och vetenskap blomstrade och universitetet i Córdoba var världens förnämsta där studier och  forskning inom medicin, matematik, filosofi, astronomi och arkitektur blomstrade. Här utfördes på 1000-talet världens första starroperation med hjälp av ett fiskben.

Alhambra faller 1492 – Isabel och Fernando tar över

Morernas välde i Spanien blir mindre och mindre. År 1236 faller deras huvudstad Córdoba och 1248 också Sevilla. Nu finns bara konungariket Granada,  där Murcia och Malaga ingick, kvar i det moriska riket och de skulle araberna inte släppa förrän långt senare. Det är också nu som morerna bestämmer sig för att bygga en ointaglig fästning i staden  Granada med höga släta murar på utsidan och som en saga ur “Tusen och en natt” på insidan. Denna idé blev byggstarten för sagoslottet Alhambra som skulle  ta 183 år att färdigställa och som idag har över 2 miljoner turistbesökare per år.  Under “Los Reyes Católicos”, det katolska kungaparet Fernando av Aragonien och Isabel av Kastilien, fullföljdes Spaniens slutliga befrielse från morerna. Konungariket Granada, den sista återstoden av det moriska väldet, föll i januari 1492 och det långa inbördeskriget i Spanien var slut.

Publicerad den

Ta med hund, katt och andra husdjur till Spanien.

Husdjur Costa del Sol

Du kan ta med dig dina husdjur när du reser till ett annat EU-land. Men i de flesta EU-länderna måste katter och hundar bland annat ha ett aktuellt intyg om att de är vaccinerade mot rabies. Att ta med hunden eller katten till Spanien är inte särskilt komplicerat; värre blir det när du vill ta djuret med tillbaka till Sverige. Då måste du skaffa intyg från Jordbruksverket (mer om detta i slutet av kapitlet).

Villkor för införsel av hund och katt till Spanien

Hundar och katter som reser mellan Sverige och Spanien ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Observera att ISO-chip ska användas så att du slipper att ta med egen scanner. Ett djur som har en läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om.

Djuret ska ha giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen, som bygger upp skyddet, kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få denna vaccination, som ska göras med godkänt vaccin. Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig i. Du måste följa de rekommendationer för omvaccination som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltighetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta att resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid, krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination har gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny vänteperiod på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Vi rekommenderar också för hundar att förnya dosen mot parvovirus, valpsjuka, hepatit, leptospiros och kennelhosta. För katter är det lämpligt att se över vaccinationer mot rabies, kattinfluensa, kattpest, calicivirus och leukemi.

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur

Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass, som du skaffar hos din veterinär. Om du ska köpa ett djur i utlandet, ber du säljaren att ordna ett pass hos sin veterinär. Passet är en värdehandling, om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt. Du får inte själv föra in uppgifter om djuret i passet, men du kan ändra din adress eller lägga till en ny ägare. I passet ska veterinären notera utförda behandlingar. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet, ska veterinären kontrollera att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som finns i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig.

Hundregler i Spanien

Hundar i Spanien måste vara vaccinerade mot rabies. (Däremot är det ej obligatoriskt att vaccinera katter mot rabies.) Vaccineringen måste förnyas varje år. En bra och omdömesgill hundägare ser också till att vaccinera sin valp så snart den har blivit åtta veckor. Efter tolv veckor får hunden den andra vaccineringen. Det är ett viktigt grundvaccin mot alla de vanligast förekommande sjukdomarna. Din veterinär vet vad som gäller. Ytterligare en god anledning till att alltid ha vaccinationerna utförda är att man kanske en dag hastigt måste lämna Spanien för att göra en resa till Sverige. Då är det ett absolut krav att dessa vaccineringar finns för att få föra in hunden i Sverige. När du kommer till Spanien första gången i sällskap med din hund, se till att omgående leta rätt på en veterinär som du sedan snabbt kan få kontakt med om det händer en olycka eller om hunden blir akut sjuk. Om du har hunden med dig i bilen, tänk då på att solen i Spanien är starkare och skiner oftare än i Sverige. Lämna helst aldrig hunden i bilen. Måste du göra det för en kortare stund, så ställ aldrig bilen i solen och lämna alltid rutorna något nervevade. Och låt inte hunden sitta alltför länge i bilen. Det är inte snällt mot din kompis. Det är ofta lockande att ta med hunden till stranden och låta den springa där. Tänk dock på att många stränder har hundförbud och att du kan bli bötfälld om du bryter mot detta. Vissa bestämmelser angående hundar är annorlunda än i Sverige. Det är till exempel lag på att hundar måste vara fastspända i bilen eller att det ska finnas ett nät mellan hunden och föraren. Detta är lagen, men i verkligheten fungerar det dock inte så bokstavligt. Jag har aldrig hört talas om att någon har blivit bötfälld för att han haft sin hund i baksätet trots att det varken fanns nät eller säkerhetsbälte för hunden. Men var försiktig, en vacker dag kanske du möter en nitisk polis som har haft en dålig dag och då blir det dyrbart. Kommunerna har på senare tid infört en rad nya bestämmelser för sällskapsdjur, och till exempel i Marbella har man börjat med obligatorisk registrering av hundar och katter för att få bort herrelösa djur från gatorna. Föroreningar och oljud från hundar som stör grannar är naturligtvis också oacceptabelt. Har du pool hemma i trädgården och låter hunden springa fritt, se till att hunden kan ta sig upp om den skulle ramla i poolen, och spola alltid av hunden med rent vatten efter ett bad i det salta Medelhavet eller i den klorrika poolen. Sedan 2002 måste ägare till hundraser som kan anses farliga ha specialtillstånd för dessa djur. Flera fall av hundattacker mot människor har föranlett myndigheterna att skärpa kraven på spanska hundägare. De som äger potentiellt farliga hundar som pitbull eller rotweiler måste förutom intyg från veterinär om hundens fysiska och mentala hälsa även teckna en ansvarsförsäkring.

Jordbruksverket 

Här hittar du information från jordbruksverket om reglerna för att ta med hund och katt till och från Spanien och Sverige.

Två allvarliga sjukdomar som din hund kan råka ut för i Spanien

Leishmaniasis eller sandflugan

Denna sjukdom, även känd som sandflugesjuka, är mycket vanlig i hela Spanien, liksom i tredje världen. Den drabbar hundar, människor och gnagare. Leishma- niasis är ett kroniskt försvagande tillstånd. Det orsakas av parasitiska protozoer som attackerar de vita blodkropparna, förstör dem och också sätter sig i olika organ i kroppen. Det är en immunosuppressiv sjukdom, vilket betyder att den försvagar kroppens immunsystem och sänker på så sätt kroppens förmåga att försvara sig mot andra hot. Hundar kan smittas av sandflugor (en typ av mygga), även om fästingar tros spela en viktig roll i överföringen. Detta kan vara en för- klaring till varför denna sjukdom är så utbredd bland hundar men mycket ovanlig hos människor. Perioden mellan infektion och symptom kan vara allt från sex månader till fyra år. Det finns två distinkta former av denna sjukdom:

  1. Kutan Leishmaniasis, som påverkar hud och
  2. Systemisk eller visceral Lesmaniosis, som påverkar hela Den kallas också kala-azar.

Symptomen

Varierar beroende på vilken typ det gäller men exempelvis ihärdiga sår, sår på öronspetsarna och lunetter (håravfall runt ögonen), förstorade lymfkörtlar, acce- lererad växt av klor, mjäll, viktminskning trots god aptit, slöhet, nosblödningar, keratonkonjunktivit (ögonen är mycket röda och en vit skugga förekommer på hornhinnan) och symptom från olika organ som njursvikt, diarré, leverpåverkan, polyartrit etcetera.

Diagnos

Förutom genom en grundlig klinisk undersökning av hunden kan denna sjukdom diagnostiseras med ett specifikt blodprov.

Behandling

Hos hundar är detta en kronisk sjukdom, eftersom parasiterna sätter sig i olika organ samt i blodomloppet. Med behandling går det att rensa blodet, men pa- rasiter i organen kan förbli latenta under behandlingen, och om den upphör un- der en längre tid kan de reaktiveras och sjukdomen kommer tillbaka. En fortsatt behandling (med olika intervaller beroende på hundens tillstånd) är tillrådligt under resten av hundens liv.

Risken för människor

Överföringen till människor sker inte via direktkontakt. Det måste finnas en vek- tor, i det här fallet sandflugan, som biter en smittad, obehandlad hund och där- efter biter en människa. Risken för överföring är låg men den är möjlig, särskilt för små barn, och risken är uppenbart större om en hund har kliniskt uppenbara sår där sandflugan kan bita.

Kontroll

Ett vaccin finns numera som hjälper till att förhindra att din hund smittas av den här sjukdomen, men det är oerhört viktigt att vidta ytterligare förebyggande åt- gärder, som speciella insektsmedelskragar eller pipetter med insektsmedel, för- hindra att hunden sover ute på natten och ha en av elektrisk myggjagare där den sover. Vänligen kontakta din lokala veterinär för att se till att de bästa preventiva åtgärderna vidtas.

Processionslarv eller pinjelarver

Detta är ett säsongsproblem som bara förekommer från januari till april och du kommer endast att stöta på det i områden med smittade barrträd, dock inte i cy- presser, där larven bildar stora silkesbon. Det handlar om larven till en mal som är ofarlig i sin vuxna form men mycket farlig i larvstadiet. Den mäter cirka fem centimeter och går med andra larver i en lång rad, där varje larv nuddar svansen på den som går framför – därav namnet processionslarv. Larverna är mörkbruna med svarta markeringar och har tofsar av irriterande bruna och vita hår på krop- pen som, när de kommer i kontakt med en slemhinna hos våra husdjur orsakar svår inflammation i de orala slemhinnorna, salivutsöndring och så småningom efter några dagar kallbrand i det drabbade området. Om du misstänker att ditt husdjur har kommit i kontakt med en processionslarv, kontakta din veterinär omedelbart.

 

Publicerad den

Hur fungerar den spanska sjukvården

Sjukvård Spanien

En mycket viktig fråga i samband med pensionering i annat land är att utreda vad som gäller om du blir sjuk. Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. Många länder har ett bra sjukvårdssystem men detta går inte att ta för givet. Dina möjligheter att få ta del av ditt nya lands sjukvård beror på flera faktorer, bl a vilket land du flyttar till.

Flytt till annat land inom EU/EES

Om du flyttar till annat EU/EES-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Privat sjukvårdsförsäkring

Idag äger ca 300,000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring och antalet ökar varje år. Detta trots att den svenska sjukvården håller mycket hög klass i en internationell jämförelse. När du pensionerar dig utomlands är det viktigt att du känner till och är medveten om att sjukvårdsstandarden i många länder är lägre jämfört med Sverige. Med detta avses den allmänna sjukvården i andra länder. Den privata sjukvården, som en sjukvårdsförsäkring ger tillträde till, håller generellt en mycket hög nivå.

I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. När detta sker måste du se till att du omfattas av ditt nya lands sjukvård eller att du har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vilka bör teckna privat sjukvårdsförsäkring?

Om du anser dig tillhöra en eller flera av kategorierna nedan behöver du oftast teckna en privat sjukvårdsförsäkring när du pensionerar dig i annat land:

• Du har inte fyllt 61 år (oavsett vilket land du flyttar till)
• Du är 61-65 år och gör inte förtida uttag av allmän pension (EU/EES)
• Du är 61 år eller äldre och pensionerar dig i land utanför EU/EES
• Du vill förvissa dig om att få tillgång till mycket god sjukvård
• Du vill undvika väntetider och sjukvårdsköer
• Du reser mycket till destinationer utanför ditt nya hemland
• Du behärskar inte det nya landets språk

Beskrivningen ovan är allmän och det förekommer givetvis undantag. I varje enskilt fall måste en individuell utredning ske.