Publicerad den

Mäklarkontoren öppnas åter på Costa del Sol

Mäklarkontoren på Costa del Sol Real har från den 18 maj kunnat öppna sina kontor igen efter att ha varit nedstängda under flera månader. Dock med bibehållna regler för tillräckligt avstånd mellan besökare och personalen samt att upprätthålla en god hygien.

Den andra goda nyheten är att den spanska regeringen bestämde lördagen den 23 maj att från den 1 juli öppna upp igen för utlänningar att resa in i Spanien. Det betyder att du som drömmer om att köpa ett boende på Costa del Sol kan börja planera när du vill komma ner och titta på intressanta objekt.

Låt mig i denna artikel ge mina personliga synpunkter på olika förändringar för mäklarbranschen efter Corona.

Hur kommer priserna att påverkas?

Ingen vet ännu vad svaret är. Man kan gå tillbaka till finanskrisen som började 2007 och jämföra med hur priserna under åren 2007 – 2015 på många objekt gick ner mellan 30 – 50 % beroende på fastighetens belägenhet. Om marknaden går ner vad gäller antalet presumtiva köpare så kommer detta självklart att påverka priset. Det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. Vi vet att det finns över 30 000 objekt till salu på Costa del Sol. Från Nerja i öster till Estepona i väster. Priserna har dessutom varit mycket höga, kanske till och med för höga, och det kommer med stor sannolikhet att ske prisreduceringar på många objekt. För de som ”måste” sälja är en prissänkning den bästa åtgärden för att snabbt bli av med sin fastighet. De som inte har bråttom att sälja och kan vänta kommer säkert inte att göra några större prisändringar.

Kommer det finnas tillräckligt med kunder i framtiden?

Här finns det nästan lika många teorier som det finns mäklare!
Kommer det att finnas samma sug efter objekt i Spanien eller kommer spekulanterna att vilja avvakta och sätta drömmen om en bostad på Costa del Sol på framtiden? Antalet köpsugna kunder kommer säkerligen att minska i den närmaste framtiden beroende på flera olika saker. Mindre antal flygavgångar till Malaga är en anledning. En osäkerhet om hur deras ekonomiska situation kommer att bli framöver är en annan anledning. Oro över att resa till ett annat land och riskera att bli smittat där kan för vissa vara ett skäl att avvakta. Detta är dock, enligt min uppfattning, inte en anledning till att försäljningar kommer att upphöra. Vi har 320 soldagar om året, fantastiska stränder och mängder av intressanta bostäder att erbjuda och det kommer alltid att finnas köpare för det.

Mäklarbranschens framtid

En sak är ganska säker; antalet fastighetsaffärer på Costa del Sol under resten av 2020 kommer att gå ner betydligt. Många mäklarkontor kommer inte att klara sig igenom krisen och resultatet blir sannolikt att många kommer endera att gå i konkurs eller stänga ner kontoret på grund av bristande intäkter. Vi kommer ihåg vad som hände efter finanskrisen 2007 – 2008. Hundratals, ja kanske till och med tusentals, mäklarföretag runt om i Spanien gick endera i konkurs eller lades ned. Enligt min uppfattning behövs också en sanering av mäklarbranschen på Costa del Sol. Det finns idag alldeles för många små mäklarföretag som inte kan erbjuda en professionell service till sina kunder och i vissa fall inte ens har ett riktigt kontor. Många av dom kommer att försvinna och det är bra för branschen där de väletablerade företagen kommer att överleva och stå som vinnare i framtiden.

Publicerad den

Det är tufft att vara fastighetsmäklare i Spanien just nu!

Samtliga mäklarkontor utmed Costa del Sol har satts i karantän och kontoren har varit stängda från den 14 mars. Hur länge kommer detta att vara och vad kan mäklarföretaget göra under tiden för att överleva? Under blockaden har mäklarkontoren uppehållit sin service så gott det varit möjligt och normalt har företagens medarbetare arbetat från sina hem och haft kontakt med kunderna via telefon och epost. Låt mig ge er mina tankar om hur det kan komma att se ut för branschen framöver.

Coronakrisen kan skapa nya möjligheter

Att leta efter åtgärder och lösningar som kan ge positiva effekter nu och i framtiden är vad många mäklarföretag på Costa del Sol arbetar intensivt med. Detta är en absolut nödvändighet för att överleva de ekonomiska konsekvenser som branschen förväntas få av COVID-19. Trots det faktum att nästan all försäljningsverksamhet har förlamats förblir de flesta företagen optimistiska och är övertygade om att pandemins negativa effekter också kan ge nya positiva möjligheter för framtiden.

Lägre priser ger fler köpare

Det är oundvikligt att vi kommer att se ett prisfall på bostäder på Costa del Sol under den närmaste tiden. För att anpassa priserna till den nya situationen kommer många säljare att tvingas sänka priset på sina hem om de vill eller måsta få dom sålda snabbt. Detta blir då ett utmärkt tillfälle för mäklarna att erbjuda dessa rabatterade bostäder till sina kunder som fortfarande inte har köpt.

Stor möjlighet för investerare

Med hänvisning till vad som hänt tidigare i liknande situationer och när de mest kritiska ögonblicken är över kan återhämtningen inom fastighetsbranschen bli mycket intensiv. Kanske till och med ännu större än förväntat och att fastighetssektorn på Costa del Sol kommer att fortsätta att vara en intressant marknad för investeringar. Detta på grund av att många säljare på grund av deras ekonomiska situation och brist på likviditet kommer att vara villiga att sälja. Denna situation med rabatterade objekt kommer att leda till att många investerare med god likviditet lockas till marknaden för att göra fördelaktiga köp.

Explosion av digitala verktyg

Många mäklarkontor kommer att använda sig av nya tekniker och digitala verktyg för att hålla kontakt med sina potentiella kunder, utbilda sin personal, uppdatera sina verktyg och stärka sina relationer med kunder. Allt detta med hjälp av till exempel virtuella visningar av bostäder, digital formalisering av kontrakt eller betalning av depositioner och handpenningar samt frekventa videokonferenser mellan medarbetarna.

Vilka företag kommer att överleva krisen?

Precis som i andra verksamhetsområden är det de bäst förberedda mäklarföretagen som ekonomiskt kommer att återhämta sig medan de svagaste riskerar att försvinna. Styrkan i ett väletablerat varumärke och en god likviditet och en stark soliditet kommer att göra skillnad mellan de som överlever eller inte. Jag är helt övertygad om att många företag kommer att överleva denna extremt tuffa tid och stå mycket starka på marknaden när krisen är över.

Publicerad den

Coronarapport från Costa del Sol den 13 april 2020

Mäklarkontoren på Costa del Sol fortsätter att vara stängda!

Den 9 april röstade den spanska regeringen igenom förslaget att den hårda karantänen skulle förlängas till den 26 april. Vi var alla förberedda på detta. Igår, söndagen den 12 april, höll regeringschefen Pedro Sánchez ett direktsänt tal i spanska TVE och bekräftade detta och berättade samtidigt om vissa förändringar som sker i larmsituationen. För alla företagare på Costa del Sol var det extra spännande om Sánchez skulle upphäva de stängningsförbud som hade omfattat de flesta verksamheter på Costa del Sol. Hans beslut innebar förändringar för vissa branscher men för merparten av företagsverksamheten blev det inte något nytt. Tyvärr gällde det också mäklarbranschen som fortfarande måste hålla sina kontor stängda och under minst två veckor till arbeta hemifrån och ha kontakt med sina kunder via telefon och email. Andra branscher som fortfarande måste vara stängda är barer, restauranger, hotell och merparten av detaljhandeln. Emellertid är det mycket positivt för fastighetsbranschen att från idag kan hundratals nybyggnadsprojekt, som varit paralyserade sedan krisen startade, komma igång igen och färdigställa sina projekt. Där släpper regeringen på restriktionerna och det välkomnas av både köpare och mäklare.

Work hard and stay safe!

Publicerad den

Hur kommer priserna på bostadsmarknaden att påverkas av Coronakrisen?

Ingen vet ännu vad svaret är. Man kan gå tillbaka till finanskrisen 2007 och jämföra med hur priserna under åren 2007 – 2015 då gick ner med mellan 30 – 50 % beroende på fastighetens belägenhet.

Nu, i samband med Coronakrisen, har universitetet i Malaga, i samarbete med Real Estate Business School, startat en undersökning om vad följderna av coronaviruset kommer att betyda för fastighetsbranschen i Spanien. Det är skrämmande siffror som dom har kommit fram till. Deras undersökning har visat att försäljningen av nyproduktion kommer att gå ner under 2020 med 46,8%, dvs. att den nästan halveras. Siffran för befintligt byggda bostäder kommer, enligt deras undersökning att minska med 37,4%, dvs. drygt en tredjedel av dagens försäljning.

I antalet sålda bostäder innebär det att försäljningen av nybyggd a bostäder går ner från 98.600 under förra året ner till 52.416 nya bostäder. Samma jämförelse för andrahandsbostäder räknar man med en försäljning i år på 273.908 bostäder jämfört med 437.833 under 2019. Om dessa siffror blir verklighet resulterar detta i en kraftig nedgång i priserna på fastighetsmarknaden på Costa del Sol. Man beräknar att priserna faller på nybyggnationer med 16,7% och på begagnade bostäder med 18,4% under 2020.

Dessa siffror, om dom kommer att bli verklighet, innebär att det återigen är ett utmärkt läge för svenskar att under 2020 investera i ett köp av en bostad på Costa del Sol.

Stay connected and be positive!

Publicerad den

Renovera din spanska fastighet med ROT-bidrag

Reglerna för ROT är desamma som vid en svensk fastighetsaffär. Det spelar således ingen roll att fastigheten är belägen i Spanien. Men det gäller enbart för dem som inte är fast bosatta i Spanien, det vill säga icke-residenta i Spanien och skattskrivna i Sverige.

Generellt är det billigare att renovera i Spanien än i Sverige. Framför allt är arbetskostnaden betydligt lägre. Det handlar också om vilket material du använder. Trämaterial till exempel är dyrare i Spanien än i Sverige medan kakel- eller keramikplattor kan vara betydligt billigare i Spanien. En tumregel är att ett standardkök kan kosta 7–15 000 euro och för ett badrum bör du kalkylera 4–10 000 euro. Skillnaderna i priser är naturligtvis beroende på vilken kvalitet och vilket material du använder.

Om en modernisering respektive om- eller tillbyggnad av en fastighet kräver externa förändringar av exempelvis ytterväggar, installering eller byte av fönster eller dörrar, så måste man ansöka om byggnadstillstånd från kommunen där fastigheten är belägen. Detta tillstånd heter Licencia de Obra (byggnadstillstånd). Det finns två huvudsakliga typer av byggnadstillstånd i Spanien. Licencia de Obra Mayor (större byggnadstillstånd) behövs för att bygga ut huset eller ändra dess struktur och görs i samarbete med en arkitekt som utarbetar ett byggnadsprojekt. För mindre renoveringar ansöker man om Licencia de Obra Menor (mindre byggnadstillstånd). Det finns flera skandinaviska, varav en del svenska, företag som arbetar med renoveringar, ombyggnader och inredning. Du har kontaktuppgifterna till dessa företag i Adressregistret i slutet av min bok.