Publicerad den

Ta med hund, katt och andra husdjur till Spanien.

Husdjur Costa del Sol

Du kan ta med dig dina husdjur när du reser till ett annat EU-land. Men i de flesta EU-länderna måste katter och hundar bland annat ha ett aktuellt intyg om att de är vaccinerade mot rabies. Att ta med hunden eller katten till Spanien är inte särskilt komplicerat; värre blir det när du vill ta djuret med tillbaka till Sverige. Då måste du skaffa intyg från Jordbruksverket (mer om detta i slutet av kapitlet).

Villkor för införsel av hund och katt till Spanien

Hundar och katter som reser mellan Sverige och Spanien ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Observera att ISO-chip ska användas så att du slipper att ta med egen scanner. Ett djur som har en läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om.

Djuret ska ha giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen, som bygger upp skyddet, kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få denna vaccination, som ska göras med godkänt vaccin. Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig i. Du måste följa de rekommendationer för omvaccination som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltighetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta att resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid, krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination har gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny vänteperiod på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Vi rekommenderar också för hundar att förnya dosen mot parvovirus, valpsjuka, hepatit, leptospiros och kennelhosta. För katter är det lämpligt att se över vaccinationer mot rabies, kattinfluensa, kattpest, calicivirus och leukemi.

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur

Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass, som du skaffar hos din veterinär. Om du ska köpa ett djur i utlandet, ber du säljaren att ordna ett pass hos sin veterinär. Passet är en värdehandling, om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt. Du får inte själv föra in uppgifter om djuret i passet, men du kan ändra din adress eller lägga till en ny ägare. I passet ska veterinären notera utförda behandlingar. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet, ska veterinären kontrollera att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som finns i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig.

Hundregler i Spanien

Hundar i Spanien måste vara vaccinerade mot rabies. (Däremot är det ej obligatoriskt att vaccinera katter mot rabies.) Vaccineringen måste förnyas varje år. En bra och omdömesgill hundägare ser också till att vaccinera sin valp så snart den har blivit åtta veckor. Efter tolv veckor får hunden den andra vaccineringen. Det är ett viktigt grundvaccin mot alla de vanligast förekommande sjukdomarna. Din veterinär vet vad som gäller. Ytterligare en god anledning till att alltid ha vaccinationerna utförda är att man kanske en dag hastigt måste lämna Spanien för att göra en resa till Sverige. Då är det ett absolut krav att dessa vaccineringar finns för att få föra in hunden i Sverige. När du kommer till Spanien första gången i sällskap med din hund, se till att omgående leta rätt på en veterinär som du sedan snabbt kan få kontakt med om det händer en olycka eller om hunden blir akut sjuk. Om du har hunden med dig i bilen, tänk då på att solen i Spanien är starkare och skiner oftare än i Sverige. Lämna helst aldrig hunden i bilen. Måste du göra det för en kortare stund, så ställ aldrig bilen i solen och lämna alltid rutorna något nervevade. Och låt inte hunden sitta alltför länge i bilen. Det är inte snällt mot din kompis. Det är ofta lockande att ta med hunden till stranden och låta den springa där. Tänk dock på att många stränder har hundförbud och att du kan bli bötfälld om du bryter mot detta. Vissa bestämmelser angående hundar är annorlunda än i Sverige. Det är till exempel lag på att hundar måste vara fastspända i bilen eller att det ska finnas ett nät mellan hunden och föraren. Detta är lagen, men i verkligheten fungerar det dock inte så bokstavligt. Jag har aldrig hört talas om att någon har blivit bötfälld för att han haft sin hund i baksätet trots att det varken fanns nät eller säkerhetsbälte för hunden. Men var försiktig, en vacker dag kanske du möter en nitisk polis som har haft en dålig dag och då blir det dyrbart. Kommunerna har på senare tid infört en rad nya bestämmelser för sällskapsdjur, och till exempel i Marbella har man börjat med obligatorisk registrering av hundar och katter för att få bort herrelösa djur från gatorna. Föroreningar och oljud från hundar som stör grannar är naturligtvis också oacceptabelt. Har du pool hemma i trädgården och låter hunden springa fritt, se till att hunden kan ta sig upp om den skulle ramla i poolen, och spola alltid av hunden med rent vatten efter ett bad i det salta Medelhavet eller i den klorrika poolen. Sedan 2002 måste ägare till hundraser som kan anses farliga ha specialtillstånd för dessa djur. Flera fall av hundattacker mot människor har föranlett myndigheterna att skärpa kraven på spanska hundägare. De som äger potentiellt farliga hundar som pitbull eller rotweiler måste förutom intyg från veterinär om hundens fysiska och mentala hälsa även teckna en ansvarsförsäkring.

Jordbruksverket 

Här hittar du information från jordbruksverket om reglerna för att ta med hund och katt till och från Spanien och Sverige.

Två allvarliga sjukdomar som din hund kan råka ut för i Spanien

Leishmaniasis eller sandflugan

Denna sjukdom, även känd som sandflugesjuka, är mycket vanlig i hela Spanien, liksom i tredje världen. Den drabbar hundar, människor och gnagare. Leishma- niasis är ett kroniskt försvagande tillstånd. Det orsakas av parasitiska protozoer som attackerar de vita blodkropparna, förstör dem och också sätter sig i olika organ i kroppen. Det är en immunosuppressiv sjukdom, vilket betyder att den försvagar kroppens immunsystem och sänker på så sätt kroppens förmåga att försvara sig mot andra hot. Hundar kan smittas av sandflugor (en typ av mygga), även om fästingar tros spela en viktig roll i överföringen. Detta kan vara en för- klaring till varför denna sjukdom är så utbredd bland hundar men mycket ovanlig hos människor. Perioden mellan infektion och symptom kan vara allt från sex månader till fyra år. Det finns två distinkta former av denna sjukdom:

  1. Kutan Leishmaniasis, som påverkar hud och
  2. Systemisk eller visceral Lesmaniosis, som påverkar hela Den kallas också kala-azar.

Symptomen

Varierar beroende på vilken typ det gäller men exempelvis ihärdiga sår, sår på öronspetsarna och lunetter (håravfall runt ögonen), förstorade lymfkörtlar, acce- lererad växt av klor, mjäll, viktminskning trots god aptit, slöhet, nosblödningar, keratonkonjunktivit (ögonen är mycket röda och en vit skugga förekommer på hornhinnan) och symptom från olika organ som njursvikt, diarré, leverpåverkan, polyartrit etcetera.

Diagnos

Förutom genom en grundlig klinisk undersökning av hunden kan denna sjukdom diagnostiseras med ett specifikt blodprov.

Behandling

Hos hundar är detta en kronisk sjukdom, eftersom parasiterna sätter sig i olika organ samt i blodomloppet. Med behandling går det att rensa blodet, men pa- rasiter i organen kan förbli latenta under behandlingen, och om den upphör un- der en längre tid kan de reaktiveras och sjukdomen kommer tillbaka. En fortsatt behandling (med olika intervaller beroende på hundens tillstånd) är tillrådligt under resten av hundens liv.

Risken för människor

Överföringen till människor sker inte via direktkontakt. Det måste finnas en vek- tor, i det här fallet sandflugan, som biter en smittad, obehandlad hund och där- efter biter en människa. Risken för överföring är låg men den är möjlig, särskilt för små barn, och risken är uppenbart större om en hund har kliniskt uppenbara sår där sandflugan kan bita.

Kontroll

Ett vaccin finns numera som hjälper till att förhindra att din hund smittas av den här sjukdomen, men det är oerhört viktigt att vidta ytterligare förebyggande åt- gärder, som speciella insektsmedelskragar eller pipetter med insektsmedel, för- hindra att hunden sover ute på natten och ha en av elektrisk myggjagare där den sover. Vänligen kontakta din lokala veterinär för att se till att de bästa preventiva åtgärderna vidtas.

Processionslarv eller pinjelarver

Detta är ett säsongsproblem som bara förekommer från januari till april och du kommer endast att stöta på det i områden med smittade barrträd, dock inte i cy- presser, där larven bildar stora silkesbon. Det handlar om larven till en mal som är ofarlig i sin vuxna form men mycket farlig i larvstadiet. Den mäter cirka fem centimeter och går med andra larver i en lång rad, där varje larv nuddar svansen på den som går framför – därav namnet processionslarv. Larverna är mörkbruna med svarta markeringar och har tofsar av irriterande bruna och vita hår på krop- pen som, när de kommer i kontakt med en slemhinna hos våra husdjur orsakar svår inflammation i de orala slemhinnorna, salivutsöndring och så småningom efter några dagar kallbrand i det drabbade området. Om du misstänker att ditt husdjur har kommit i kontakt med en processionslarv, kontakta din veterinär omedelbart.

 

Publicerad den 1 kommentar

Olika bolagsformer i Spanien

Företagare Costa del Sol

Bolagsformerna påminner mycket om de svenska. För den som vill bedriva verksamheten i mindre skala rekommenderas den enskilda firman. Vid mer omfattande verksamhet rekommenderas att ett bolag bildas. Att rekommendera en speciell företagsform bygger i stort på samma förutsättningar som i Sverige.

Enskild firma

Lämplig för mindre omfattande verksamhet. Ägarens privatekonomi sammanfaller med rörelsens. Ägaren betalar sociala kostnader för sig själv med drygt 2.000 euro (ca 1.700 kr) varje månad från och med den tidpunkt när ekonomisk verksamhet startas. Skatt betalas preliminärt med 20 % av varje kvartals vinst. Vid årets slut läggs den skattskyldiges alla inkomster samman och avstämning sker mot den preliminärt betalda skatten. Inkomstskatten är progressiv, dvs ju högre årlig inkomst ju högre skatt. Moms (IVA) betalas kvartalsvis. Personligt betalningsansvar finns för såväl rörelsens som privatpersonens skulder och åtaganden. Bokslut upprättas kalenderårsvis och första året måste avslutas den 31 december hur kort året än blir.

Spanien tillämpar frivillig modulbeskattning för mindre företag. Det innebär att skattemyndigheten, på begäran av den skattskyldige, beräknar poäng efter exempelvis läge, storlek, antalet anställda, bransch etc. Det sammanlagda antalet poäng ger en skatt att betala varje månad. Denna modulskatt ersätter moms, sociala kostnader och inkomstskatt. Företagaren slipper deklarera, slipper kravet på löpande bokföring, samt är fri från taxeringsrevision. Valet mellan sedvanlig beskattning och modulbeskattning är företagarens eget beslut. Om modulbeskattning tillämpas måste detta ske i minst tre år. Därefter kan byte äga rum.

Handelsbolag

Reglerna är fullt ut samma som för enskild firma. Skillnaden är att antalet delägare är minst två. Delägarna är solidariskt ansvariga för verksamheten. En fordringsägare kan således kräva envar av delägarna. Det krävs således att man har fullt förtroende för varandra. Det kan ibland vara billigare för äkta makar att driva en enskild firma där den andre maken anställs istället för att makarna tillsammans driver ett handelsbolag.

Kommanditbolag

Reglerna är fullt ut samma som för enskild firma. Skillnaden är att antalet delägare är minst två. Minst en delägare har ett obegränsat ansvar och minst en delägare ansvarar enbart med sin insats i bolaget.

Filial

Ett svenskt företag kan driva sin spanska verksamhet genom filial. Det svenska bolaget är obegränsat ansvarigt för eventuella skulder och åtaganden. Filialen skall inskrivas i handelsregistret. Krav på minimikapital saknas.

Kapitalbolag med begränsat ansvar

Kapitalet är uppdelat i andelar. Det räcker med en delägare. Bolaget kan ha flera olika verksamhetsgrenar. Reglerna påminner mycket om ett svenskt aktiebolag. Revisionsplikt saknas emellertid. Vinstbeskattning sker hos bolaget med 35 %. Men om verksamheten härrör från en persons hjärna, tex en konsult, kan genomsyn ske varvid inkomstskatten blir progressiv och läggs samman med individens övriga inkomster. Den som utses till bolagets ledare betalar sociala kostnader med ett fast belopp, drygt 2.000 euro (ca 1.700 kr) per månad, från den månad verksamheten startas.

Minimikapitalet är 3.006 euro (ca 27.000 kr) och inbetalas på valfri bank. Beloppet är spärrat tills bolaget är färdigregistrerat. Kostnaden att bilda bolaget varierar men kan uppskattas till ca 300.000 pesetas. Beloppet måste förskotteras av ägarna eftersom aktiekapitalet ej får röras innan bolaget är färdigregistrerat.

Moms inbetalas varje kvartal. Man har tre veckors tid på sig att beräkna och betala momsen. Om den ingående momsen överstiger den utgående återbetalas ej beloppet utan rullas vidare till nästa momsperiod. Sociala kostnader avseende anställd personal betalas varje månad. Varje kalenderår är bas för inkomstskatten. Vid bokslutet skall speciella räkenskapshandlingar upprättas. Krav på extern revision saknas. Preliminär skatt betalas löpande under året i förhållande till föregående års resultat.

Aktiebolag

Reglerna påminner mycket om kapitalbolaget. Minimikapitalet uppgår dock till hela 60.000 euro (ca 550.000 kr). Det innebär att enbart mycket stora bolag med krav på högt aktiekapital är intresserade av denna företagsform.

Spanish International Holding Company

Bolaget skall äga minst 5 % av aktierna i ett utländskt bolag. När innehavet varat minst ett år är utdelningen skattefri. Det spanska bolaget kan därefter dela ut sin vinst någonstans i världen. Denna bolagsform är mycket lämplig för seriös internationell skatteplanering.

Publicerad den

Hur fungerar den spanska sjukvården

Sjukvård Spanien

En mycket viktig fråga i samband med pensionering i annat land är att utreda vad som gäller om du blir sjuk. Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. Många länder har ett bra sjukvårdssystem men detta går inte att ta för givet. Dina möjligheter att få ta del av ditt nya lands sjukvård beror på flera faktorer, bl a vilket land du flyttar till.

Flytt till annat land inom EU/EES

Om du flyttar till annat EU/EES-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Privat sjukvårdsförsäkring

Idag äger ca 300,000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring och antalet ökar varje år. Detta trots att den svenska sjukvården håller mycket hög klass i en internationell jämförelse. När du pensionerar dig utomlands är det viktigt att du känner till och är medveten om att sjukvårdsstandarden i många länder är lägre jämfört med Sverige. Med detta avses den allmänna sjukvården i andra länder. Den privata sjukvården, som en sjukvårdsförsäkring ger tillträde till, håller generellt en mycket hög nivå.

I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. När detta sker måste du se till att du omfattas av ditt nya lands sjukvård eller att du har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vilka bör teckna privat sjukvårdsförsäkring?

Om du anser dig tillhöra en eller flera av kategorierna nedan behöver du oftast teckna en privat sjukvårdsförsäkring när du pensionerar dig i annat land:

• Du har inte fyllt 61 år (oavsett vilket land du flyttar till)
• Du är 61-65 år och gör inte förtida uttag av allmän pension (EU/EES)
• Du är 61 år eller äldre och pensionerar dig i land utanför EU/EES
• Du vill förvissa dig om att få tillgång till mycket god sjukvård
• Du vill undvika väntetider och sjukvårdsköer
• Du reser mycket till destinationer utanför ditt nya hemland
• Du behärskar inte det nya landets språk

Beskrivningen ovan är allmän och det förekommer givetvis undantag. I varje enskilt fall måste en individuell utredning ske.

Publicerad den

Varför mår man så bra i Spanien?

Pensionär Costa del Sol

Visst har vädret och klimatet en hel del med intresset för Spanien. Klimatet gör det lättare att leva. Man blir gladare i ett varmare klimat än i ett kallt. Det är allmänt ansett att personer från kallare klimat är mer inbundna och inte så utåtriktade som sydeuropéer. Tacka tusan för det! Det sägs ofta att ett lands klimat och livsstil har en klart påverkbar effekt på människors hälsa. Människor som bor i länder med varmt klimat är normalt lyckligare och mera avspända än dom som bor i ett kallt och regnigt klimat som t ex i England eller Skandinavien. För äldre människor med slitna kroppar är det en stor lättnad att inte ha så stora svängningar i temperaturen.

Det är inte bra för en gammal kropp att gå från en centraluppvärmd lägenhet i Stockholm med 22 grader varmt ut i l0-15 graders kyla. Läkare är helt överens om att det inte är hälsosamt. Att vakna nästan varje morgon och se en blå himmel och en lysande varm sol är inte så dumt för välbefinnandet. Mentalt sett är det viktigt att inte behöva dra på sig vinterkläderna varje gång man ska ut och handla eller göra något annat ärende. I Spanien går man mycket mer än i Sverige. Varför?  Jo, naturligtvis för att det är ett behagligt promenadväder och man klär sig på ett lämpligt sätt.

I Sverige går de flesta ut på vintern bara för att göra det allra nödvändigaste. Man går mellan bostaden och bilen, mellan bilen och arbetet/affären eller mellan buss/tunnelbana och bostaden.  Kostvanorna är en ytterligare anledning till att många mår så bra i Spanien. Den s.k. Medelhavskosten, som består av grönsaker, fisk, bröd, olivolja och rött vin, är numera ganska allmänt accepterad som en av de mest hälsosamma i världen. För personer som lider av astma eller reumatism är Costa del Sol och Costa Blanca rena himmelriket. Liksom för alla som ofta får förkylningar, lunginflammation eller lider av bronkitis. Människor med stressproblem har också fördel av det spanska lugnare levnadsrytmen inklusive den avkoppling som siestan ger. Det är också en inbyggt avstressande faktor att ligga och slappa i solen. Det är svårt att vara stressad då.

För många människor kan dock detta overksamma liv vara en stressframkallad faktor i sig själv och det är inte alla som klarar av det. Efter att i många år vanemässigt ha stressat omkring i det dagliga livet är det svårt att plötsligt ändra sig. Många klarar det utan problem, för vissa tar det längre tid för och några klarar det aldrig. Spanjorernas livsstil passar inte alla.